การฝึกอบรม - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ”ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 30 มีนาคม 2566
ไม่จำกัดจำนวน
สถานที่ S Ratchada Leisure Hotel
รายละเอียดการฝึกอบรม
  • 1
  • 2
ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน