Asian Pest Management Forum (APMA) 2024 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Asian Pest Management Forum (APMA) 2024
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 13 มิถุนายน 2567
วันที่ฝึกอบรม 10 กรกฎาคม 2567 - 11 กรกฎาคม 2567
รับจำนวน 100 คน (เหลือที่ว่าง 93 คน)
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมการจัดการสัตว์รบกวนระดับโลก (Asian Pest Management Association) ประจำปี พ.ศ. 2567  ในหลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “แนวโน้มการจัดการสัตว์รบกวนของทวีปเอเชียในอนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการกำจัดแมลง โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแนวโน้มในอนาคตของวงการกำจัดแมลง, แนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและนวัตกรรมใหม่ๆ, สถานการณ์การควบคุมแมลงทั่วทวีปเอเชียในปัจจุบัน และแนวโน้มที่น่าสนใจของการกำจัดแมลงในอนาคต

.

📅 วันพุธและวันพฤหัสที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2567

📣 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

.

อัตราค่าลงทะเบียน

• สมาชิก TPMA 4,500 บาท

• บุคคลทั่วไป 7,000 บาท

.

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม www.apma2024.com

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

.

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน