Asian Pest Management Forum (APMA) 2024 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Asian Pest Management Forum (APMA) 2024
19/12/2023

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมการจัดการสัตว์รบกวนระดับโลก (Asian Pest Management Association) ประจำปี พ.ศ. 2567  ในหลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “แนวโน้มการจัดการสัตว์รบกวนของทวีปเอเชียในอนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการกำจัดแมลง โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแนวโน้มในอนาคตของวงการกำจัดแมลง, แนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและนวัตกรรมใหม่ๆ, สถานการณ์การควบคุมแมลงทั่วทวีปเอเชียในปัจจุบัน และแนวโน้มที่น่าสนใจของการกำจัดแมลงในอนาคต

.

📅 วันพุธและวันพฤหัสที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2567 

📣 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

.

ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)”

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในโครงการการประกวดภาพถ่ายแมลง และสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน ในหัวข้อ “แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)” เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและร่วมมือกัน ในการสอดส่องปัญหาจากแมลงและสัตว์รบกวน . 📍 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท 📍 เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2567 📍 ประกาศผลการประกวดวันที่ 25 มิ.ย. 2567 . ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ . ศึกษากติกาเพิ่มเติม . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โทร. 02-722-1172-3  

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

📣 ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการบัญชี ใช้ประโยชน์ภาษี ตรวจเช็คผลประกอบการ ธุรกิจเติบโตมั่นคง และภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ . 📅 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 – 17.00 น. 📣 โรงแรมเอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม . อัตราค่าลงทะเบียน . ด่วน! ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม  . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 โทร. 02-722-1172-3 / WWW.TPMA.NET

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกำหนดการฝึกอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567  ในหลักสูตร  “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการกระจายองค์ความรู้ทางกีฏวิทยา ชีววิทยา และนิเวศน์วิทยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแวดวงนักวิชาการและแวดวงการกำจัดแมลง . 📅 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 – 17.00 น. 📣 โรงแรมเอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม . อัตราค่าลงทะเบียน . ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง  โทร. 02-722-1172-3    www.tpma.net