PEST MEET - 2023 CONNECTING ASIA - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

PEST MEET – 2023 CONNECTING ASIA
27/04/2023

PEST MEET – 2023 CONNECTING ASIA

งานประชุมเสวนาธุรกิจ JOIN, COLLABORATE AND TRANSFORM YOUR BUSINESS

.

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมเสวนาธุรกิจ JOIN, COLLABORATE AND TRANSFORM YOUR BUSINESS เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการกำจัดศัตรูพืชในอนาคต โดยมุมมองของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมประสบการณ์มากมายในระดับเอเชีย

📅 1 พฤษภาคม – 3 พฤษภาคม 2566

📣 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

.

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

👉 สำหรับสมาชิก PMPWAM 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

  • กรณีไม่สำรองที่พัก
  • INR 22000 สำหรับการเข้าร่วมประชุมและแพ็กเกจอาหาร
  • กรณีสำรองที่พัก 
  • INR 11500  สำหรับการเข้าร่วมการประชุม แพ็กเกจอาหารและที่พัก

👉 สำหรับบุคคลทั่วไปชาวอินเดีย

  • ค่าลงทะเบียน INR 3000
  • กรณีไม่สำรองที่พัก
  •  INR 22000 สำหรับการเข้าร่วมประชุมและแพ็กเกจอาหาร
  • กรณีสำรองที่พัก 
  • INR 11500 สำหรับการเข้าร่วมการประชุม แพ็กเกจอาหารและที่พัก

👉 สำหรับบุคคลทั่วไปชาวต่างชาติ

  • US $ 325 สำหรับการเข้าร่วมการประชุม แพ็กเกจอาหารและที่พัก

ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📌 [email protected] / [email protected]

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)”

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในโครงการการประกวดภาพถ่ายแมลง และสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน ในหัวข้อ “แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)” เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและร่วมมือกัน ในการสอดส่องปัญหาจากแมลงและสัตว์รบกวน . 📍 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท 📍 เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2567 📍 ประกาศผลการประกวดวันที่ 25 มิ.ย. 2567 . ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ . ศึกษากติกาเพิ่มเติม . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โทร. 02-722-1172-3  

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

📣 ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการบัญชี ใช้ประโยชน์ภาษี ตรวจเช็คผลประกอบการ ธุรกิจเติบโตมั่นคง และภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ . 📅 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 – 17.00 น. 📣 โรงแรมเอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม . อัตราค่าลงทะเบียน . ด่วน! ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม  . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 โทร. 02-722-1172-3 / WWW.TPMA.NET

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกำหนดการฝึกอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567  ในหลักสูตร  “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการกระจายองค์ความรู้ทางกีฏวิทยา ชีววิทยา และนิเวศน์วิทยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแวดวงนักวิชาการและแวดวงการกำจัดแมลง . 📅 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 – 17.00 น. 📣 โรงแรมเอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม . อัตราค่าลงทะเบียน . ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง  โทร. 02-722-1172-3    www.tpma.net