สัมมนาทางวิชาการ "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกำจัดแมลงและระบบมาตรฐานการสำหรับผู้ให้บริการ" - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

สัมมนาทางวิชาการ "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกำจัดแมลงและระบบมาตรฐานการสำหรับผู้ให้บริการ"
ไม่จำกัดจำนวน

? สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ
➡️ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะโดยวิทยากร : PROF. DR. CHOW YANG LEE

➡️ ระบบมาตรฐานการตรวจประเมิน การจัดการแมลงและสัตว์พาหะสำหรับผู้ให้บริการ , ISO STANDARD , BRCGS , KPI
โดยวิทยากร: คุณธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล

งานสัมมนาจัดขึ้น
?️ วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา 09.00 – 17.00 น.
? โรงแรม เอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม

╔═══════════════╗
ราคาสมาชิก 1,500 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 2,000 บาท
╚═══════════════╝

สอบถามเพิ่มเติม : สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
โทร 02-722-1172-3 Website : www.tpma.net

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน