งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 29 มีนาคม 2566
ไม่จำกัดจำนวน
สถานที่ S Ratchada Leisure Hotel

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน และสารเคมีที่ใช้ใน ‘เหยื่อกำจัดปลวก’ โดย Dr. Chun-i Chiu อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

📅 พุธที่ 29 มีนาคม 2566

⏰ 09.00 – 17.00 น. 

📣 S Ratchada Leisure Hotel

.

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

👉 พิเศษ! ฟรีสำหรับสมาชิกท่านแรก (ผู้ติดตามมีราคาค่าลงทะเบียน 800 บาท/ท่าน) 

       และสำหรับผู้ไม่ใช่สมาชิก 1,000/ท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

📌 โทร. 02-722-1172-3 / WWW.TPMA.NET


ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน