ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันพุธที่ 30 มี.ค. 2565 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันพุธที่ 30 มี.ค. 2565
วันที่ฝึกอบรม 30 มีนาคม 2565
ไม่จำกัดจำนวน

สมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ฟังบรรยายที่น่าสนใจ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

หัวข้อ

  • การจำแนกชนิดมดที่พบในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในไทย
  • แมลงศัตรูในโรงเก็บและป้องกันกำจัด

เข้าร่วมฟรี❗️ สำหรับสมาชิก 1 ท่านแรก สำหรับผู้ติดตาม 700 บาท / ท่าน

?️ วันพุธ ที่ 30 มี.ค. 2565
⏰ 9.00 – 17.00 น.
? โรงแรม เอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-722-1172-3

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน