การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในภาคอุตสาหกรรมอาหาร - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ฝึกอบรม 28 ตุลาคม 2563
ไม่จำกัดจำนวน
สถานที่ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน