การฝึกอบรมทางวิชาการ (สัญจร จังหวัดเชียงใหม่) กับหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการปลวกและสัตว์รบกวน ครัั้งที่ 1” - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ (สัญจร จังหวัดเชียงใหม่) กับหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการปลวกและสัตว์รบกวน ครัั้งที่ 1”
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 20 กันยายน 2566 - 19 ตุลาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 19 ตุลาคม 2566
ไม่จำกัดจำนวน
สถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ (สัญจร จังหวัดเชียงใหม่) กับหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการปลวกและสัตว์รบกวน ครัั้งที่ 1”   โดยร่วมฟังบรรยายเนื้อหา แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางชีววิทยาของปลวกและสัตว์รบกวน การแก้ไขปัญหาสัตว์รบกวนในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ในการจัดการแมลงประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

📅 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 9.00 – 17.00 น.

📣 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

╔═══════════════╗

   อัตราค่าลงทะเบียน

   สมาชิกสมาคมฯ 1,500 บาท

   บุคคลทั่วไป 2,000 บาท

╚═══════════════╝

กำหนดการฝึกอบรม คลิกที่นี่

📌 ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

โทร 02-722-1172-3 Website : www.tpma.net

 

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน