โครงการบริจาคสิ่งของให้วัดที่เผาศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

โครงการบริจาคสิ่งของให้วัดที่เผาศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19
15/09/2021

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอขอบคุณ สมาชิกสมาคมและสปอนเซอร์ ที่ได้ร่วมโครงการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่วัดที่มีการเผาศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน ที่ผ่านมา

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event