การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในภาคอุตสาหกรรมอาหาร - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
02/10/2020

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดและสมัครการฝึกอบรม

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event