การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ”ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ”ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
03/08/2023

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกำหนดการฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  ในหลักสูตร  “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการกระจายองค์ความรู้ในเชิงชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของแมลงและสัตว์รบกวนในเชิงลึก

📅 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566   เวลา 9.00 – 17.00 น.

📣 โรงแรม เอส รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ห้องแกรนด์บอลรูม)

.

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิกสมาคมฯ 1,500 บาท
  • บุคคลภายนอก 2,000 บาท

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

.

📌 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

โทร. 02-722-1172-3 / www.tpma.net

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
การจัดงานประชุมสัญจรภาคใต้ ‘ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น’

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกำหนดการฝึกอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567  ในหลักสูตร  “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการกระจายองค์ความรู้ทางกีฏวิทยา ชีววิทยา และนิเวศน์วิทยาของแมลงหลากหลายชนิด  📅 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 8.00 – 17.30 น. 📣 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ ณ สงขลา อัตราค่าลงทะเบียน . ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง  โทร. 02-722-1172-3    www.tpma.net

Asian Pest Management Forum (APMA) 2024

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมการจัดการสัตว์รบกวนระดับโลก (Asian Pest Management Association) ประจำปี พ.ศ. 2567  ในหลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “แนวโน้มการจัดการสัตว์รบกวนของทวีปเอเชียในอนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการกำจัดแมลง โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแนวโน้มในอนาคตของวงการกำจัดแมลง, แนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและนวัตกรรมใหม่ๆ, สถานการณ์การควบคุมแมลงทั่วทวีปเอเชียในปัจจุบัน และแนวโน้มที่น่าสนใจของการกำจัดแมลงในอนาคต . 📅 วันพุธและวันพฤหัสที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2567  📣 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร . ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอบรมทางวิชาการ (สัญจร จังหวัดเชียงใหม่) กับหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการปลวกและสัตว์รบกวน ครัั้งที่ 1”

📣 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง TPMA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ (สัญจร จังหวัดเชียงใหม่) กับหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการปลวกและสัตว์รบกวน ครัั้งที่ 1”   โดยร่วมฟังบรรยายเนื้อหา แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางชีววิทยาของปลวกและสัตว์รบกวน การแก้ไขปัญหาสัตว์รบกวนในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ในการจัดการแมลงประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  📅 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 9.00 – 17.00 น. 📣 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ╔═══════════════╗    อัตราค่าลงทะเบียน    สมาชิกสมาคมฯ 1,500 บาท    บุคคลทั่วไป 2,000 บาท ╚═══════════════╝ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 📌 ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โทร 02-722-1172-3 Website : www.tpma.net