Pacific Rim Termite Research Group (PRTRG 14) - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Pacific Rim Termite Research Group (PRTRG 14)
06/02/2023

📌 พบกับเวทีการนำเสนอข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกำจัดปลวกและแมลง ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศวิทยา และร่วมออกทริป ณ ศูนย์ทดลองกำจัดปลวก จ. ราชบุรี

📅 พฤหัสบดีที่ 2 และ ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

⏰ 09.00 – 17.00 น. 

📣 S Ratchada Leisure Hotel

❗ พิเศษสุด สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน Pacific Rim Termite Research Group (PRTRG 14) สามารถเข้าร่วมงาน “ประชุมสุดยอดการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย งานเสวนาธุรกิจและโอกาสในธุรกิจกำจัดปลวกระดับโลก” จัดขึ้นโดย TPMA  ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครด่วนวันนี้! จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!!

ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม 👇

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
PEST MEET – 2023 CONNECTING ASIA

PEST MEET – 2023 CONNECTING ASIA งานประชุมเสวนาธุรกิจ JOIN, COLLABORATE AND TRANSFORM YOUR BUSINESS . ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมเสวนาธุรกิจ JOIN, COLLABORATE AND TRANSFORM YOUR BUSINESS เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการกำจัดศัตรูพืชในอนาคต โดยมุมมองของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมประสบการณ์มากมายในระดับเอเชีย 📅 1 พฤษภาคม – 3 พฤษภาคม 2566 📣 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี . โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 👉 สำหรับสมาชิก PMPWAM  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) 👉 สำหรับบุคคลทั่วไปชาวอินเดีย 👉 สำหรับบุคคลทั่วไปชาวต่างชาติ ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📌 [email protected] / [email protected]

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ”ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

📣 เตรียมพบกับวิทยากรพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาและกีฏวิทยาหลากหลายท่าน ในหัวข้อ ‘ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น’ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเรื่องแมลงรบกวน รวมถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  📅 พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ⏰ 09.00 – 17.00 น.  📣 S Ratchada Leisure Hotel . 📌 ลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง 📌 โทร. 02-722-1172-3 / WWW.TPMA.NET