ข่าวสาร - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ผลการดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผลการดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย ดังที่ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงของเราได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และดำเนินงานของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงในอนาคต เนื่องจากผลการดำเนินการได้มีการสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ จึงขอรายงานผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลการดำเนินการจัดทำแบบสอบถามได้ตามลิงค์ด้านล่าง . . ผลการดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

อ่านต่อ