ประเภทสมทบ - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
( TPMA ) ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2566 ประเภทสมทบ

ประกอบ ด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ยังขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญอยู่ หรือบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้านทั่วไป ผู้ว่าจ้าง ด้านงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง

1. บริษัท 2022 เอ็นไวรอนเมนทอล ไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2. บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท แฟ็คเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด