ประเภทสมทบ - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
( TPMA ) ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2564 ประเภทสมทบ

ประกอบ ด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ยังขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญอยู่ หรือบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้านทั่วไป ผู้ว่าจ้าง ด้านงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง

1. dth test
2. บริษัท เคมฟลีท จำกัด
3. บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
5. บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6. บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง ( ประเทศไทย ) จำกัด
7. บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
8. บริษัท เบนซ์แจซ ทีม จำกัด
9. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
10. บริษัท โปรเพสท์ เคมีคอล จำกัด
11. บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด
12. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด
13. บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด
14. บริษัท เอสเค พลัส จำกัด
15. บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง