การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 - 23 มีนาคม 2564
วันที่ฝึกอบรม 24 มีนาคม 2564
รับจำนวน 100 คน (เหลือที่ว่าง 88 คน)
สถานที่ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

“หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน