การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ”ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ”ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 30 มีนาคม 2566
ไม่จำกัดจำนวน
สถานที่ S Ratchada Leisure Hotel

📣 พบกับวิทยากรพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาและกีฏวิทยาหลากหลายท่าน ในหัวข้อ ‘ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น’ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเรื่องแมลงรบกวน รวมถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 


📅 พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

⏰ 09.00 – 17.00 น. 

📣 S Ratchada Leisure Hotel

.

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

👉 สำหรับสมาชิก 1,500/ท่าน

   สำหรับผู้ไม่ใช่สมาชิก 2,000/ท่าน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

📌 โทร. 02-722-1172-3 / WWW.TPMA.NET

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน