การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2563
วันที่ฝึกอบรม 4 สิงหาคม 2563
ไม่จำกัดจำนวน
สถานที่ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ห้องศรีวรา A

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการครั้งที่ 1/2563
“หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ 1,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท

  • เป็นการฝึกอบรมที่มีการรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงานและผู้ที่มีประสบการณ์สูง
  • ภายในมีงานมีการออกร้านแสดงสินค้าเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดแมลงและอุปกรณ์
  • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
  • เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานอาหาร เวชภัณฑ์ ฯลฯ

วิธีการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน

  1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. ชำระเงินด้วยวิธีโอนผ่านบัญชี

ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
เลขบัญชี : 123-2-32115-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีออมทรัพย์

แฟกซ์แบบฟอร์ม และหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-722-1173 โทร. 02-722-1172

 

ดาวโหลดเอกสารการประชุม

ชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงินสำหรับการฝึกอบรม ยืนยันการชำระเงิน