สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
20/02/2020

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

    สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

    วันที่ประชุม:    วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
    สถานที่: โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ห้องศรีวรา เอ เวลา 08.00 – 17.00 น.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันมา ณ ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียด ..

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event