วิธีสมัครเข้าร่วมงาน FAOPMA PEST SUMMIT 2020 VIRTUAL CONFERENCE
06/10/2020
ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
โปรแกรมการฝึกอบรมทางวิชาการ “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” พร้อมด้วยวิทยากรระดับประเทศ

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” พร้อมด้วยวิทยากรระดับประเทศ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สถานที่ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ บุคลากร พนักงานบริการ ผู้ที่สนใจใน  ธุรกิจการกำจัดแมลง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน การดูแลจัดการแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมตาม ระบบ GMP หลักสูตรใหม่ ราคาประหยัด เหมาะสมกับสภาพเศรษกิจ เนื้อหา กระชับและเข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับประเทศ สนใจติดต่อสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโทร. 02-7221172มือถือ 083-132-6141E-mail : [email protected]