รู้ทัน "ไข้เลือดออก" ภัยร้ายจากยุงลาย - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

รู้ทัน “ไข้เลือดออก” ภัยร้ายจากยุงลาย
15/12/2020

โรคไข้เลือกออก ภัยน่ากลัวที่ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มีถึง 4 สายพันธุ์ด้วยกัน โดยมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะของโรค หากถูกยุงลายกัดจะได้รับเชื้อผ่านต่อมน้ำลายของยุงแล้วมีระยะฟักตัว 2-7 วัน ( นานสุด 15 วัน)

อาการโรคไข้เลือดออก (แบ่งเป็น 3 ระยะ)

ระยะแรก

 • ไข้สูงเฉียบพลัน 2-7 วัน
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ผื่นแดงตามตัว ผิวหนังมีจุดเลือดออก

ระยะวิกฤติ

 • ไข้ลด
 • กระสับกระส่าย
 • อาเจียนมาก
 • ปัสสวะน้อย
 • ความดันโลหิตต่ำ ปลายมือปลายเท้าเย็น
 • อาจมีเลือดออกในกระเพาะ

ระยะฟื้น

 • ความดันโลหิตดีขึ้น
 • ปัสสาวะออกมากขึ้น
 • มีผื่นแดงและคันตามปลายมือ ขา ปลายเท้า
 • เริ่มรับประทานอาหารได้

การรักษาโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันยังใช้การรักษาตามอาการเนื่องจากยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ดังนั้นแพทย์จะรักษาโดยประคับประคองให้ร่างกายผู้ป่วยให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดังนั้นการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกจึงเป็นวิธีที่ดีสุดนั่นเอง

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event