ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
02/03/2021

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากท่านสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจได้ที่นี่ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event