ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
02/03/2021

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากท่านสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจได้ที่นี่ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
โปรแกรมการฝึกอบรมทางวิชาการ “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” พร้อมด้วยวิทยากรระดับประเทศ

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” พร้อมด้วยวิทยากรระดับประเทศ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สถานที่ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ บุคลากร พนักงานบริการ ผู้ที่สนใจใน  ธุรกิจการกำจัดแมลง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน การดูแลจัดการแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมตาม ระบบ GMP หลักสูตรใหม่ ราคาประหยัด เหมาะสมกับสภาพเศรษกิจ เนื้อหา กระชับและเข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับประเทศ สนใจติดต่อสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโทร. 02-7221172มือถือ 083-132-6141E-mail : [email protected]