งานสัมมนาออนไลน์ "FAOPMA PEST SUMMIT 2021" - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

งานสัมมนาออนไลน์ “FAOPMA PEST SUMMIT 2021”
25/08/2021

งานสัมมนาออนไลน์ “FAOPMA PEST SUMMIT 2021” organized by The United Pest Management Association of the Philipines, Inc สัมมนาแบบออนไลน์ วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบ Certificate พิเศษ Early Bird ราคา 1,700 บาท (จากราคาปกติ 3.400 บาท) เมื่อลงทะเบียนแบบกลุ่ม ผ่านสมาคม TPMA ขั้นต่ำ 30 ท่าน เฉพาะ วันนี้ – 3 กันยายน 2564 เท่านั้น !!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
โทร 02-722-1172-3
คลิกที่นี

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event