ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น" - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”
10/07/2020

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ห้องศรีวรา A

สอบถามเพิ่มเติม
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
โทร. 02-722-1172-3 : www.tpma.net

อ่านรายละเอียดและสมัครการฝึกอบรม

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event