การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 หลักสูตรรายใหม่ (5 วัน)
20/02/2020

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

รายละเอียดการอบรมฯ : http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง‬ ประจำปี 60 ครั้งที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง 1 วัน)

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง จัดโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง จัดโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แจ้ง ณ วันที่ 14 ก.ค. 2560 แจ้งผู้สนใจการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการอบรม/สมัครเข้าอบรม ได้ที่ “คุณนันท์นภัส โทรศัพท์ 02-5613478 โทรสาร 02-5613478” สามารถติดตามข้อมูลการอบรมฯ ได้ทาง Website: http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdfFacebook: Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน http://ento.agr.ku.ac.th