การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”
02/03/2021

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดและสมัครการฝึกอบรม

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event