การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น” - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น”
02/10/2020

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดและสมัครการฝึกอบรม

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event