สมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )

 • สมาชิก สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

  1. สมาชิก กิตติมศักดิ์

  ประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมเชิญมาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิ ให้ประโยชน์ความรู้แก่สมาชิกของสมาคม

  2. สมาชิก สมาชิกสามัญ

  ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และมีสิทธิเลือกและรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมได้

  3. สมาชิก วิสามัญ

  ประกอบ ด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ยังขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญอยู่ หรือบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้งร้านทั่วไป ผู้ว่าจ้าง ด้านงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง

  4. สมาชิก สมทบ

  ประกอบ ด้วยบุคคลภายนอกทั่วไป หรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ห้างร้าน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และสารกำจัดแมลง

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • ประเภทสามัญ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2560 ประเภทสามัญ

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์ ประเภท
  1 บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด www.georgston.com สามัญ
  2 บริษัท วัน สเต็ป เพสต์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.one-step.co.th สามัญ
  3 บริษัท เอเชีย เพสท์ เซอร์วิส จำกัด www.asiapest.com สามัญ
  4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด www.advancegroupasia.com สามัญ
  5 บริษัท แอมโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  6 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล ( ประเทศไทย ) จำกัด www.rentokil-initial.com สามัญ
  7 บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด www.ddnature.co.th สามัญ
  8 บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส(2009) จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  9 บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด www.bugbegone.co.th สามัญ
  10 บริษัท ออริจิน แพลทตินัม จำกัด www.ptn.co.th สามัญ
  11 บริษัท พรีเมียร์ เพสท์คอนโทรล จำกัด www.pmier.com สามัญ
  12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ฟลาย ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  13 บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด www.fpc.co.th สามัญ
  14 บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด www.mcf-service.com สามัญ
  15 บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด www.bscpest.com สามัญ
  16 บริษัท โพรเทคส พลัส จำกัด www.protechplus2006.com สามัญ
  17 บริษัท คิว ซี แอค จำกัด www.qcapest.com สามัญ
  18 บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด www.wkd2007.com สามัญ
  19 บริษัท เพสต์ เวย์ จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  20 บริษัท เออาร์เอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.ars.co.th สามัญ
  21 บริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล(ประเทศไทย) จำกัด www.digitalpest.co.th สามัญ
  22 บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ จำกัด www.ggmgreen.net สามัญ
  23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส www.ua-chemical.com สามัญ
  24 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด www.bureauveritas.co.th สามัญ
  25 บริษัท พัทยา ซันนี่ จำกัด www.pattayasunny.com สามัญ
  26 บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด www.unicorgroup.com สามัญ
  27 บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด www.mtpcontrol.com สามัญ
  28 บริษัท ฮั้นส์ เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด www.hanspest.com สามัญ
  29 รังสรรค์ บริการ ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  30 บริษัท แอนเทอร์ จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  31 บริษัท ซี ซี เอส จำกัด www.ccspestcare.com สามัญ
  32 บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด www.csgroup.co.th สามัญ
  33 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.ats1998.com สามัญ
  34 บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส.( ประเทศไทย ) จำกัด www.mscspcst.com สามัญ
  35 บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด www.kingservice.co.th สามัญ
  36 บริษัท เอส จี เอส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.sgs.com สามัญ
  37 บริษัท นีเวล เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด www.ccspestcare.com สามัญ
  38 บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  39 บริษัท เอ็ม-เซเว่น ( ประเทศไทย ) จำกัด www.M-SEVEN.CO.TH สามัญ
  40 บริษัท อินเซคท์ เซอร์วิส จำกัด www.insectservice.com สามัญ
  41 บริษัท เอ พี พลัส จำกัด www.applusthai.com สามัญ
  42 บริษัท แอมโก้ อินโนเวชั่น จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ซับพลาย www.cpppest.com สามัญ
  44 บริษัท ไทยสกายคลีน จำกัด www.thaiskyclean.com สามัญ
  45 บริษัท ดรากอนพลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส ( ประเทศไทย )จำกัด www.dragonplusexpress.com สามัญ
  46 บริษัท พัชรินทร์ โฮมเซอร์วิส จำกัด www.pcrhome.co.th สามัญ
  47 บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด www.jcc2u.com สามัญ
  48 บริษัท ยูไนเต็ดเพสท์คอนโทรล จำกัด www.united-pest.com สามัญ
  49 บริษัท ดี แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด www.phuketindex.com/delandhousingservice สามัญ
  50 บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  51 บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด www.bugsolutions.co.th สามัญ
  52 บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด www.interconpest.com สามัญ
  53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี จี.ที ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  54 บริษัท ไฮ เพสท์ จำกัด www.hi-pest.com สามัญ
  55 บริษัท บางกอก เพสท์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.bangkokpest.com สามัญ
  56 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด www.unipest.co.th สามัญ
  57 บริษัท แกรนด์ กำจัดแมลง จำกัด www.grandpestcontrol.com สามัญ
  58 บริษัท พาราวินสัน จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  59 บริษัท เพซท์-คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด www.pestconthai.com สามัญ
  60 บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.ucs.co.th สามัญ
  61 บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด www.scmmanagement.co.th สามัญ
  62 บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.debug-thai.com สามัญ
  63 บริษัท เอส.เค. เพรสคอนโทรล จำกัด www.skpest.co.th สามัญ
  64 บริษัท เอเชีย เพสท์ เซอร์วิส 2012 จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง www.cnxpest.com สามัญ
  66 บริษัท เทมโป-ไทย จำกัด www.tempo-thai.com สามัญ
  67 บริษัท เทมโป-เอเชีย จำกัด www.tempo-thai.com สามัญ
  68 บริษัท เพสท์เทค จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  69 บริษัท เวลเพสท์ คอนโทรล จำกัด www.welpest.com สามัญ
  70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลิคค์พลัส ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  71 บริษัท พัฒนาเซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด www.patpest.com สามัญ
  72 ห้างหุ้นส่วนกำจัด เอเวอเรสต์ เพสท์ โซลูชั่น www.eps-thailand.com สามัญ
  73 บริษัท แซนติฟิคเพสท์แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด www.spm.com สามัญ
  74 บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด www.opiumpest.com สามัญ
  75 บริษัท เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์ ( โซลูชั่น ) จำกัด www.eversor.co.th สามัญ
  76 บริษัท เควี เพสท์ จำกัด www.kvpest.com สามัญ
  77 บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด www.mfactors.co.th สามัญ
  78 บริษัท อะกริ ฟูมิเกชั่น เซอร์วิส จำกัด www.agrifum.co.th สามัญ
  79 บริษัท แคร์ พลัส จำกัด www.careplusthai.com สามัญ
  80 บริษัท อิคาริ-ไทย จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  81 บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จำกัด www.ckpest.com สามัญ
  82 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเพสท์ คอนโทรล ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ. เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  84 บริษัท เอ็ม.ดี.เฮาส์ จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  85 บริษัท แกรนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด www.grandservice.co.th สามัญ
  86 บริษัท พี เอ อี ( เทรดดิ้ง ) จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  87 บริษัท ดี เฮิร์บ จำกัด www.dherb.co.th สามัญ
  88 บริษัท เวลคัม เอฟโวลูชั่น จำกัด www.wellcome-evolution.com สามัญ
  89 บริษัท ไดมอนด์ แพลนเนท ( ประเทศไทย ) จำกัด www.diamondpest.com สามัญ
  90 บริษัท พี.เอส. เพสคอนโทรล จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  91 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด www.chiangmaithree.com สามัญ
  92 บริษัท พี ซัน เพสท์ เซอร์วิส จำกัด www.psonpestservice.com สามัญ
  93 บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด www.minibug-insect.com สามัญ
  94 บริษัท สยาม เพสท์ เทค จำกัด www.siampesttech.com สามัญ
  95 บริษัท อาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.artonpest.com สามัญ
  96 บริษัท พี เอ อี ( เทรดดิ้ง ) จำกัด www.paecenter.com สามัญ
  97 บริษัท สิฏฐ์โชคดี ๓ จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  98 บริษัท แคนนอน เพสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด www.pcs.co.th สามัญ
  99 บริษัท เพอร์เฟค อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  100 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.th.issworld.com สามัญ
  101 บริษัท นิวคัมเมอร์ เซอร์วิส จำกัด www.newcomer-service.com สามัญ
  102 บริษัท คอมพลีท แคร์ จำกัด www.completecare.info สามัญ
  103 บริษัท พีเอ็น เบทเตอร์ เซอร์วิส อินโนเวชั่น จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  104 บริษัท บั๊ค เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  105 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีเกียรติ ทรัพย์รุ่งเรือง ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ www.kittiphantrupchan สามัญ
  107 บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  108 บริษัท เอคเซล ควอลิตี้ พลัส จำกัด www.excel-pestcontrol.com สามัญ
  109 บริษัท แอนตี้ เพสต์ คอนโทรล จำกัด www.antipestcontrol.com สามัญ
  110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเพสต์ฟรี www.pkpestcontrolservice.com สามัญ
  111 บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด www.ecolab.com สามัญ
  112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านพิกุล ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  113 บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด www.trulynolen.com สามัญ
  114 บริษัท แจแปน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) จำกัด www.sanipro.co.jp สามัญ
  115 บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรท์ เพสท์ เทค www.rightpesttech.com สามัญ
  117 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอไบเทค ไม่มี เว็บไซต์ สามัญ
  118 บริษัท ชาร์ป เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด www.sharppest.com สามัญ
 • สมาชิกวิสามัญ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2560 ประเภทวิสามัญ.

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์ วิสามัญ
  1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ (สำนักงานใหญ่) www.kittiphantrupchan วิสามัญ
  2 บริษัท อาโยม่า จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ วิสามัญ
  3 บริษัท ซีแอนด์เค เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด www.cnkservicecenter.com วิสามัญ
  4 บริษัท กิตอนันต์59 จำกัด www.kitanan59.com วิสามัญ
  5 บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด www.drinnovatex.com วิสามัญ
  6 บริษัท กรีนพลัส เพส์ท คอนโทรล จำกัด www.wegreenplus.com วิสามัญ
  7 บริษัท สามารถ กำจัดปลวก จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ วิสามัญ
 • ประเภทสมทบ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2560 ประเภทสมทบ.

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์ ประเภท
  1 บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด www.ensystex.co.th สมทบ
  2 บริษัท เคมฟลีท จำกัด www.chemfleet.co.th สมทบ
  3 บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง ( ประเทศไทย ) จำกัด www.makita.co.th สมทบ
  4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง www.glucrat.com สมทบ
  5 บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สมทบ
  6 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) www.sherwood.co.th สมทบ
  7 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด www.bayercropscience.co.th สมทบ
  8 บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด www.fourthchem.com สมทบ
  9 บริษัท เอสเค พลัส จำกัด www.skpluschem.com สมทบ
  10 บริษัท โปรเพสท์ เคมีคอล จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ สมทบ
  11 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด www.basf.com สมทบ
  12 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด www.ladda.com สมทบ
  13 บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด www.sumitomo-chem.com.sg สมทบ
  14 บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด www.expertpestsystem.com สมทบ

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

 • 1
 • 2
 • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.