สมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )

 • สมาชิก สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

  1. สมาชิก กิตติมศักดิ์

  ประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมเชิญมาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิ ให้ประโยชน์ความรู้แก่สมาชิกของสมาคม

  2. สมาชิก สมาชิกสามัญ

  ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และมีสิทธิเลือกและรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมได้

  3. สมาชิก วิสามัญ

  ประกอบ ด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ยังขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญอยู่ หรือบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้งร้านทั่วไป ผู้ว่าจ้าง ด้านงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง

  4. สมาชิก สมทบ

  ประกอบ ด้วยบุคคลภายนอกทั่วไป หรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ห้างร้าน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และสารกำจัดแมลง

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • ประเภทสามัญ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2561 ประเภทสามัญ

  1 บริษัท 12 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด www.12pest.com สามัญ
  2 บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด www.fpc.co.th สามัญ
  3 บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด www.kingservice.co.th สามัญ
  4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.ats1998.com สามัญ
  5 บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด www.phuketindex.com/delandhousingservice สามัญ
  6 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด www.advancegroupasia.com สามัญ
  7 บริษัท วัน สเต็ป เพสต์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.one-step.co.th สามัญ
  8 บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  9 บริษัท แอมโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  10 บริษัท ดรากอนพลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส ( ประเทศไทย )จำกัด www.dragonplusservice.com สามัญ
  11 บริษัท ฟาโรห์อิสต์ จำกัด www.faroh-east.com สามัญ
  12 บริษัท ซี ซี เอส จำกัด www.ccspestcare.com สามัญ
  13 บริษัท เอคเซล ควอลิตี้ พลัส จำกัด www.excel-pestcontrol.com สามัญ
  14 บริษัท ออริจิน แพลทตินัม จำกัด www.originplatinum.co.th สามัญ
  15 บริษัท เทมโป-ไทย จำกัด www:tempo-thai.com สามัญ
  16 บริษัท เทมโป-เอเชีย จำกัด www:tempo-thai.com สามัญ
  17 บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด www.asiapestservice.com สามัญ
  18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเพสต์ฟรี www.pkpestcontrolservice.com สามัญ
  19 บริษัท นิวคัมเมอร์ เซอร์วิส จำกัด www.newcomer-service.com สามัญ
  20 บริษัท เพสท์ คิลเลอร์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด www.pestkillerplus.com สามัญ
  21 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล ( ประเทศไทย ) จำกัด www.rentokil-initial.com สามัญ
  22 บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด www.ddnature.co.th สามัญ
  23 บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส.( ประเทศไทย ) จำกัด www.mscspest.com สามัญ
  24 บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด www.bscpest.com สามัญ
  25 บริษัท เบสท์แคร์โซลูชั่น จำกัด www.bestcaresolution.com สามัญ
  26 บริษัท เอส จี เอส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.sgs.co.th สามัญ
  27 บริษัท ดีเฮิร์บ จำกัด www.dherb.co.th สามัญ
  28 บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.cheminpestcontrol.com สามัญ
  29 บริษัท แอนเทอร์ จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  30 บริษัท พรีเมียร์ เพสท์คอนโทรล จำกัด www.pmier.com สามัญ
  31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง www.cnxpest.com สามัญ
  32 บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) www.bugbegone.co.th สามัญ
  33 บริษัท คิว ซี. แอค จำกัด www.qcapest.com สามัญ
  34 บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  35 บริษัท บิสเทค(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.bistecthai.com สามัญ
  36 บริษัท เออาร์เอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  37 บริษัท แคนนอน เพสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด www.pcs.co.th สามัญ
  38 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  www.unipest.co.th สามัญ
  39 บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ จำกัด www.ggmgreen.com สามัญ
  40 บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด www.wkd.co.th สามัญ
  41 บริษัท แอมโก้ อินโนเวชั่น จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  42 บริษัท พัฒนาเซ็นเตอร์เซอร์วิส จำกัด www.patpest.com สามัญ
  43 บริษัท อินเซคท์ เซอร์วิส จำกัด www.insectservice.com สามัญ
  44 ห้างหุ้นส่วนกำจัด เอเวอเรสต์ เพสท์ โซลูชั่น www.eps-thailand.com สามัญ
  45 บริษัท เอพี พลัส จำกัด www.applusthai.com สามัญ
  46 บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  47 บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จำกัด www.ckpest.com สามัญ
  48 บริษัท โพรเทคสพลัส จำกัด www.protechplus2006.com สามัญ
  49 บริษัท ซานิโปร (ประเทศไทย) จำกัด wwww.sanipro.co.jp/thailane/en สามัญ
  50 บริษัท ไดมอนด์ แพลนเนท ( ประเทศไทย ) จำกัด www.diamondpest.com สามัญ
  51 บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด www.opiumpest.com สามัญ
  52 บริษัท ยูไนเต็ดเพสท์คอนโทรล จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  53 บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  54 บริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.Digitalpest.co.th สามัญ
  55 บริษัท กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  56 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี จี.ที ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส www.ua-chemical.com สามัญ
  58 บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.ucs.co.th สามัญ
  59 บริษัท เพสต์ เวย์ จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  60 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด www.bureauveritas.co.th สามัญ
  61 บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด www.bugsolutions.co.th สามัญ
  62 บริษัท พาราวินสัน จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.pharawinson.com สามัญ
  63 บริษัท เอส ซี เอ็ม แมนเน็จเม้นท์ จำกัด www.scmmanagement.co.th สามัญ
  64 บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด www.georgston.com สามัญ
  65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ซับพลาย www.cpppest.com สามัญ
  66 บริษัท เพสท์เทค จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  67 บริษัท นีเวล เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  www.ccspestcare.com สามัญ
  68 บริษัท พัทยา ซันนี่ จำกัด www.pattayasunny.com สามัญ
  69 บริษัท สิฏฐ์โชคดี ๓ จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  70 บริษัท แกรนด์ กำจัดแมลง จำกัด www.grandpestcontrol.com สามัญ
  71 บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.debug-thai.com สามัญ
  72 บริษัท บางกอก เพสท์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.bangkokpest.com สามัญ
  73 บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด www.csgroup.co.th สามัญ
  74 บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด www.mfactors.co.th สามัญ
  75 บริษัท ไทยสกายคลีน จำกัด www.thaiskyclean.com สามัญ
  76 บริษัท เวลเพสท์ คอนโทรล จำกัด www.welpest.com สามัญ
  77 บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด www.mtpcontrol.com สามัญ
  78 บริษัท อิคาริ-ไทย จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  79 รังสรรค์ บริการ ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  80 บริษัท แคร์ พลัส จำกัด www.careplusthai.com สามัญ
  81 บริษัท เพซท์-คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด www.pestconthai.com สามัญ
  82 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท สตาร์ เพสท์ เซอร์วิส ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรกำจัดปลวก ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  84 บริษัท เอส.เค เพรสคอนโทรล จำกัด www.skpest.co.th สามัญ
  85 บริษัท บั๊ค เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  86 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ. เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  87 บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด www.jcc2u.com สามัญ
  88 บริษัท เควี เพสท์ จำกัด www.kvpest.com สามัญ
  89 บริษัท เพอร์เฟค อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด www.ppmnorth.com สามัญ
  90 บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด www.minibug-insect.com สามัญ
  91 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรท์ เพสท์ เทค www.rptpest.com สามัญ
  92 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ฟลาย ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  93 บริษัท พี เอ อี ( เทรดดิ้ง ) จำกัด www.paecenter.com สามัญ
  94 บริษัท อะกริ ฟูมิเกชั่น เซอร์วิส จำกัด www.agrifum.co.th สามัญ
  95 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ (สำนักงานใหญ่) www.ktc-pest.com สามัญ
  96 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีเกียรติ ทรัพย์รุ่งเรือง ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  97 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลิคค์พลัส ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  98 บริษัท ยูโรไซน์ แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  99 บริษัท เอ็ม-เซเว่น ( ประเทศไทย ) จำกัด www.m-seven.co.th สามัญ
  100 บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด www.unicorgroup.com สามัญ
  101 บริษัท แอคชั่น เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  102 บริษัท โฮม โปรเทคชั่น จำกัด www.homeprotectionbug.com สามัญ
  103 บริษัท เอเชีย เพสท์ เซอร์วิส 2012 จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  104 บริษัท เวลคัม เอฟโวลูชั่น จำกัด www.wellcome-evolution.com สามัญ
  105 บริษัท เอ็ม.ดี.เฮาส์ จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
  106 บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินโนเวชั่น จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สามัญ
 • สมาชิกวิสามัญ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2561 ประเภทวิสามัญ.

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์ วิสามัญ
  1 บริษัท อาโยม่า จำกัด ไม่มี เว็บไซต์ วิสามัญ
 • ประเภทสมทบ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2561 ประเภทสมทบ.

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์ สมทบ
  1 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด www.bayercropscience.co.th สมทบ  
  2 บริษัท เอสเค พลัส จำกัด www.skplus chem.com สมทบ  
  3 บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด www.ensystex.co.th สมทบ  
  4 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) www.sherwood.co.th สมทบ  
  5 บริษัท โปรเพสท์ เคมีคอล จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สมทบ  
  6 บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด ไม่มีแว็บไซต์ สมทบ  
  7 บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด www.fourthchem.com สมทบ  
  8 บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด(สำนักงานใหญ่) www.sumitomo-chem.com.sg สมทบ  
  9 บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด www.expertpestsystem.com สมทบ  
  10 บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง ( ประเทศไทย ) จำกัด www.makita.biz สมทบ  
  11 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด www.icpladda.com สมทบ
  12 บริษัท เบ็นท์ เจ๊ส (ไทยแลนด์) จำกัด www.bentzjaz.co.th สมทบ
  13 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  www.basf.com สมทบ

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

 • 1
 • 2
 • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.