สมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )

 • สมาชิก สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

  1. สมาชิก กิตติมศักดิ์

  ประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมเชิญมาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิ ให้ประโยชน์ความรู้แก่สมาชิกของสมาคม

  2. สมาชิก สมาชิกสามัญ

  ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และมีสิทธิเลือกและรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมได้

  3. สมาชิก วิสามัญ

  ประกอบ ด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ยังขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญอยู่ หรือบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้งร้านทั่วไป ผู้ว่าจ้าง ด้านงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง

  4. สมาชิก สมทบ

  ประกอบ ด้วยบุคคลภายนอกทั่วไป หรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ห้างร้าน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และสารกำจัดแมลง

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • ประเภทสามัญ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA ) 
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2562 ประเภทสามัญ

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์
  1 บริษัท แอมโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  2 บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  3 บริษัท ดับบลิว.เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด www.wkd.co.th
  4 บริษัท วัน สเต็ป เพสต์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.one-step.co.th
  5 บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด www.fpc.co.th
  6 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไทซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.ats1998.com
  7 บริษัท สยาม เพสท์ เทค จำกัด www.siampesttech.com
  8 บริษัท เอคเซล ควอลิตี้ พลัส จำกัด www.excel-pestcontrol.com
  9 บริษัท ดีเฮิร์บ จำกัด www.dherb.co.th
  10 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด www.advancegroupasia.com
  11 บริษัท เออาร์เอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  12 บริษัท เทมโป-เอเชีย จำกัด www.tempo-thai.com
  13 บริษัท เทมโป-ไทย จำกัด www.tempo-thai.com
  14 บริษัท เอเวอร์เซอร์ เทอร์ไมท์ ( โซลูชั่น ) จำกัด www.eversor.co.th
  15 บริษัท แอมโก้ อินโนเวชั่น จำกัด
  16 บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด www.georgston.com
  17 บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด www.cheminpestcontrol.com
  18 บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด www.bugbegone.co.th
  19 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด www.chiangmaithree.com
  20 บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา 00002  www.ddnature.co.th
  21 บริษัท บิสเทค(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  22 บริษัท ดรากอน พลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.dragonplusservice.com
  23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเพสต์ฟรี www.pkpestcontrolservice.com
  24 บริษัท แอนเทอร์ จำกัด
  25 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.th.issworld.com
  26 บริษัท โพรเทคสพลัส จำกัด www.protechplus2006.com
  27 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด www.rentokil-initial.com
  28 บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) จำกัด
  29 บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด www.bugsolutions.co.th
  30 บริษัท สิฏฐ์โชคดี ๓ จำกัด
  31 บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด www.minibug-insect.com
  32 บริษัท พรีเมียร์ เพสท์คอนโทรล จำกัด www.pmier.com
  33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ซับพลาย www.cpppest.com
  34 บริษัท ออริจิน แพลทตินัม จำกัด www.originplatinum.co.th
  35 บริษัท เอส จี เอส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.sgs.com
  36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง www.cnxpest.com
  37 บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส.( ประเทศไทย ) จำกัด www.mscspest.com
  38 บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จำกัด www.ckpest.com
  39 บริษัท คิว ซี. แอค จำกัด www.qcapest.com
  40 บริษัท ยูโรไซน์ แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
  41 บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด www.bscpest.com
  42 บริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.Digitalpest.co.th
  43 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีเกียรติ ทรัพย์รุ่งเรือง
  44 บริษัท พัทยา ซันนี่ จำกัด www.pattayasunny.com
  45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ www.kittiphantrupchan
  46 บริษัท เวลเพสท์ คอนโทรล จำกัด www.welpest.com
  47 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด www.bureauveritas.co.th
  48 บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด www.unicorgroup.com
  49 บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด www.drinnovatex.com
  50 บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส ( ประเทศไทย ) จำกัด www.ucs.co.th
  51 บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด www.kingservice.co.th
  52 บริษัท ยูไนเต็ดเพสท์คอนโทรล จำกัด
  53 บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  www.drinnovatex.com
  54 บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด www.phuketindex.com/delandhousingservice
  55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ฟลาย
  56 บริษัท อินทู เพสท์ คอนโทรลเซอร์วิส จำกัด www.into-pestservices.com
  57 บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด www.mtpcontrol.com
  58 บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด www.asiapestservice.com
  59 บริษัท แกรนด์ กำจัดแมลง จำกัด www.grandpestcontrol.com
  60 บริษัท ฟาโรห์อิสต์ จำกัด www.faroh-east.com
  61 บริษัท ซี ซี เอส จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.ccspestcare.com
  62 บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.csgroup.co.th
  63 บริษัท นิวคัมเมอร์ เซอร์วิส จำกัด  www.newcomer-service.com
  64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส www.ua-chemical.com
  65 บริษัท เพซท์-คอน (ไทยแลนด์) จำกัด www.pestconthai.com
  66 บริษัท แคร์ พลัส จำกัด www.careplusthai.com
  67 บริษัท บั๊ค เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  68 บริษัท ไทยสกายคลีน จำกัด www.thaiskyclean.com
  69 บริษัท เควี เพสท์ จำกัด www.kvpest.com
  70 บริษัท เวลคัม เอฟโวลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.wellcome-evolution.com
  71 บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด www.ecolab.com
  72 บริษัท เพสท์เทค จำกัด
  73 บริษัท เอส.เค เพรสคอนโทรล จำกัด www.skpest.co.th
  74 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.unipest.co.th
  75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเคมีคอล www.hccpest.com
  76 บริษัท เอพี พลัส จำกัด www.applusthai.com
  77 บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำกัด
  78 บริษัท เอเชีย เพสท์ เซอร์วิส 2012 จำกัด
  79 บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด www.debug-thai.com
  80 บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด www.opiumpest.com
  81 บริษัท เอ็ม-เซเว่น ( ประเทศไทย ) จำกัด www.m-seven.co.th
  82 บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด www.mfactors.co.th
  83 บริษัท สนิทวงศ์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  84 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี จี.ที
  85 บริษัท เพสต์ เวย์ จำกัด
  86 บริษัท แคนนอน เพสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด www.pcs.co.th
  87 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท สตาร์ เพสท์ เซอร์วิส
  88 รังสรรค์ บริการ
  89 บริษัท อาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.artonpest.com
  90 เพชรกำจัดปลวก
  91 บริษัท ซานิโปร (ประเทศไทย) จำกัด www.sanipro.co.jp
  92 บริษัท แกรนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด www.grandservice.co.th
  93 บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด www.powerpestgroup.com
  94 บริษัท กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จำกัด
  95 บริษัท เอพี พลัส จำกัด www.applusthai.com
  96 บริษัท อิคาริ-ไทย จำกัด
  97 บริษัท ไดมอนด์ แพลนเนท (ประเทศไทย) จำกัด www.diamondpest.com
  98 บริษัท เอ็ม.ดี.เฮาส์ จำกัด
 • สมาชิกวิสามัญ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2562 ประเภทวิสามัญ.

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์ วิสามัญ
  1 บริษัท อาโยม่า จำกัด วิสามัญ
 • ประเภทสมทบ

  ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( TPMA )
  ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2562 ประเภทสมทบ.

  ลำดับ ชื่อบริษัท เว็บไซต์
  1 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.environmentalscience.bayer.co.th
  2 บริษัท เบ็นท์ เจ๊ส (ไทยแลนด์) จำกัด www.bentzjaz.co.th
  3 บริษัท เอสเค พลัส จำกัด www.skpluschem.com
  4 บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด www.ensystex.co.th
  5 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) www.sherwood.co.th
  6 บริษัท โปรเพสท์ เคมีคอล จำกัด 
  7 บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด www.winwavesupply.com
  8 บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด www.fourthchem.com
  9 บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด(สำนักงานใหญ่) www.sumitomo-chem.com.sg
  10 บริษัท เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม จำกัด  www.expertpestsystem.com
  11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง www.gluerat.com
  12 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด www.icpladda.com
  13 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) www.basf.com
  14 บริษัท เคมฟลีท จำกัด www.chemfleet.co.th
  15 บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด www.syngenta.com

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

 • 1
 • 2
 • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.