เรียน ท่านผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านต่ออายุสมาชิกหรือสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ในปี 2563 นี้ 

หมายเหตุ:

  1. บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2562 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2563 ภายในเดือนมีนาคม 2563 ได้ฟรี 1 ท่าน
  2. บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2562 ในปีนี้ทางคณะกรรมการสมาคมให้ท่านทำการต่ออายุและชำระค่าบำรุงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากเกินกำหนดทางสมาชิกจะต้องเสียค่าแรกเข้าในการสมัครสมาชิกใหม่จำนวน 1,000 บาท พร้อมค่าบำรุงจำนวน 3,000 บาท(สมาชิกสามัญ) หรือจำนวน 8,000 บาท (สมาชิกสมทบ) ตามประเภทของสมาชิก
  3. กำหนดระยะเวลาอายุของสมาชิกในปี 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563

สมาคมฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งหมด โดยจะลงในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ตลอดจนการส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ หรือสิทธิต่างๆ มายังสมาชิก โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น หากท่านต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โทรศัพท์ 02-722-1172 มือถือ 083-132-6141 โทรสาร. 02-722-1173  ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสุภาพร  ช้างสีสุก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร
  • Hits: 187

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

  • 1
  • 2
  • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.