โปรแกรมฝึกอบรม "ความรู้พื้นฐานในการกำจัดแมลงสัตว์อื่น" พร้อมด้วยวิทยากรระดับประเทศโปรแกรมการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น" พร้อมด้วยวิทยากรระดับประเทศ
24-25 ตุลาคม 2562 สถานที่ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับบุคลากร
  • บริษัทกำจัดแมลง
  • ผู้ที่สนใจในการกำจัดแมลงฯ
  • นักวิชาการ/นักสาธารณสุข/คณาจารย์
  • โรงงานประกอบอาหารที่มีการจัดการแมลง(ระบบGMP)
  • โรงแรม, หอพัก
  • โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

รายละเอียด
  • Hits: 478

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

  • 1
  • 2
  • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.