โปรแกรมการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร "Minor Pests และการจัดการ"ขอแนะนำ หลักสูตร "Minor Pests และการจัดการ" จากวิทยากรชั้นนำในอุตสหกรรมการจัดการแมลงและสัตว์อื่นๆ
20 ตุลาคม 2560 สถานที่ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับบุคลากร
  •     บริษัทกำจัดแมลง
  •     ผู้ที่สนใจในการกำจัดlสัตว์อื่นๆ
  •     นักวิชาการ/นักสาธารณสุข/คณาจารย์
  •     โรงงานประกอบอาหารที่มีการจัดการแมลง(ระบบGMP)
  •     โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
  •     โรงแรม, หอพัก

อ่านรายละเอียด และเอกสารการลงทะเบียน
  • Hits: 870

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

  • 1
  • 2
  • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.