การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง จัดโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง จัดโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แจ้ง ณ วันที่ 14 ก.ค. 2560

แจ้งผู้สนใจการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการอบรม/สมัครเข้าอบรม ได้ที่ “คุณนันท์นภัส โทรศัพท์ 02-5613478 โทรสาร 02-5613478”

สามารถติดตามข้อมูลการอบรมฯ ได้ทาง Website: http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf
Facebook: Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน http://ento.agr.ku.ac.th


รายละเอียด
  • Hits: 1549

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

  • 1
  • 2
  • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.