สาส์นจากนายก

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA)

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ทุกท่าน ผมนายนิรันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกผมเป็นนายกสมาคมฯเป็นสมัยที่3 จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ผมต้องขอโทษท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ผมเข้ามาติดต่อและสื่อสารกับท่านสมาชิกล่าช้า เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผมจะใช้ช่องทางนี้ติดต่อกับท่านสมาชิกต่อไป

ต่อจากนี้ไป ผมมีภาระกิจมากมายหลายประการในการบริหารงานของสมาคมฯที่ยังรอการแก้ไขอยู่อีกหลายเรื่อง แต่ผมจะพยายามบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงทั้งหมดอย่างเต็มความสามารถ ผมขอกำลังใจและคำแนะนำจากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

งานชิ้นแรกก็คือ การเคลียร์งานที่ต่อเนื่องจากกรรมการบริหารชุดเก่าที่ค้างอยู่ จากนั้นก็เป็นงานใหญ่ระดับชาติที่ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า สมาคมฯจะจัดงานประชุมทางวิชาการระดับเอเชียและแปซิฟิก ขึ้นในประเทศไทยเป็นการรวมงานใหญ่2งานรวมเป็นงานเดียว คือ งาน FAOPMA กับงาน PEST SUMMIT รวมเป็นงาน FAOPMA-PEST SUMMIT 2017 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่หนึ่ง โดยงานจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส ผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงด้วยครับ

หากมีความคืบหน้าของงานอย่างไร ผมจะเรียนเสนอรายละเอียดให้ทราบทุกเวลาครับ สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านสมาชิกทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่มา ณ โอกาศนี้


คุณนิรันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม
นายกสมาคม
ผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

  • 1
  • 2
  • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.