สาส์น จากนายกสมาคม / President’s Message
ในนามของคณะบริหารสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาให้บริหารงานสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงประจำปี 2559-2561 กระผมและคณะกรรมการขอขอบพระคุณสมาชิกที่ให้เกียรติวางใจในครั้งนี้ ทีมงานจะดำเนินการภายใต้แนวคิด “ Stonger Together ” เพื่อบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกกิจกรรมที่จะดำเนินการ 3 เป้าหมายหลัก คือ
   • การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เพื่อเสริมศักยภาพแด่มวลสมาชิก และเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมกำจัดแมลง
   • เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง TPMA และ สมาคมกำจัดแมลงอื่นๆ ในประเทศไทย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   • เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้กระผมและทีมงานยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อแนะนำที่จักเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาขบวนการทำงานของทางสมาคมต่อไป


นายสรรค์เศษฐ์ สุจวิพันธ์ 
นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Pest Summit 2014 : The Biggest, Most Brilliant & The Best!
:: More than 40 Exhibition Booths [all sold out in April]
:: 22 World-renowned invited speakers
:: Participants from more than 10 countries

รายละเอียด

โปรแกรมการฝึกอบรมที่คุณไม่ควรพลาด กับเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้น "Pest Management Program สำหรับธุรกิจค้าปลีก" 
รายละเอียด

"PEST SUMMIT 2014 T-SHIRT" RM35 PER SHIRT RM100 FOR 3 SHIRTS

ข่าวสารกิจกรรม

2016-08-26เนื่องจากทาง TPMA ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการกำจัดและควบคุมปัญหาแมลงและสัตว์พาหะไปเมื่อวันที่ 27 - 28 กค.59 ที่ผ่านมา...
2016-06-09-14-59-5327-28 กรกฎาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบกิจกิจการกำจัดแมลง(TPMA) จัดฝึกอบรมประจำปี2559 ครั้งที่1  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้แล้ว...

ข่าวสารทั่วไป

tpmaคณะกรรมการชุดนี้ของ TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ 21-22...
faopma-pest-summitมิติใหม่แห่งวงการกำจัดแมลง การรวมตัวกันของ FAOPMA & Pest Summit เพื่อไปให้ยิ่งใหญ่กว่าดูรายละเอียด...
miamc-2016-1-3-2559ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน MIAMC 2016 งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 1-3 มิ.ย. 2559 คณะกรรมการ TPMA...
THAILAND PEST MANAGEMENT ASSOCIATION
 226/18 Pattanakarn Rd. Pravet Bangkok 10250
Tel: 02-722-1172-3 Fax: 02-722-1173
www.TPMA.net