สาส์นจากนายกสมาคม

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ทุกท่าน ผมนายนิรันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกผมเป็นนายกสมาคมฯเป็นสมัยที่3 จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ผมต้องขอโทษท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ผมเข้ามาติดต่อและสื่อสารกับท่านสมาชิกล่าช้า เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผมจะใช้ช่องทางนี้ติดต่อกับท่านสมาชิกต่อไป

ต่อจากนี้ไป ผมมีภาระกิจมากมายหลายประการในการบริหารงานของสมาคมฯที่ยังรอการแก้ไขอยู่อีกหลายเรื่อง แต่ผมจะพยายามบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงทั้งหมดอย่างเต็มความสามารถ ผมขอกำลังใจและคำแนะนำจากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

งานชิ้นแรกก็คือ การเคลียร์งานที่ต่อเนื่องจากกรรมการบริหารชุดเก่าที่ค้างอยู่ จากนั้นก็เป็นงานใหญ่ระดับชาติที่ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า สมาคมฯจะจัดงานประชุมทางวิชาการระดับเอเชียและแปซิฟิก ขึ้นในประเทศไทยเป็นการรวมงานใหญ่2งานรวมเป็นงานเดียว คือ งาน FAOPMA กับงาน PEST SUMMIT รวมเป็นงาน FAOPMA-PEST SUMMIT 2017 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่หนึ่ง โดยงานจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส ผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงด้วยครับ

หากมีความคืบหน้าของงานอย่างไร ผมจะเรียนเสนอรายละเอียดให้ทราบทุกเวลาครับ สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านสมาชิกทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่มา ณ โอกาศนี้


คุณนิรันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม 
นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Pest Summit 2014 : The Biggest, Most Brilliant & The Best!
:: More than 40 Exhibition Booths [all sold out in April]
:: 22 World-renowned invited speakers
:: Participants from more than 10 countries

รายละเอียด

โปรแกรมการฝึกอบรมที่คุณไม่ควรพลาด กับเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้น "Pest Management Program สำหรับธุรกิจค้าปลีก" 
รายละเอียด

"PEST SUMMIT 2014 T-SHIRT" RM35 PER SHIRT RM100 FOR 3 SHIRTS

ข่าวสารกิจกรรม

basic-knowledge-of-insect-control-re-2การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนแจ้ง ณ วันที่ 14 ก.ค....
basic-knowledge-of-insect-control-re-4การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างประกาศผลสอบ1. หลักสูตรต่อเนื่อง วันที่ 9 มิ.ย. 2560ประกาศแล้ว ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 2....

ข่าวสารทั่วไป

tpmaคณะกรรมการชุดนี้ของ TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ 21-22...
miamc-2016-1-3-2559ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน MIAMC 2016 งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 1-3 มิ.ย. 2559 คณะกรรมการ TPMA...
2015-11-06-11-10-59วิดีทัศน์ชุดการป้องกันกำจัดปลวก วิดีทัศน์ชุดนี้ผลิตขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ซึ่งเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกำไร เราจัดทำวีดีทัศน์ชุดนี้ขึ้น...
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
(ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพัฒนาการ)
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
www.TPMA.net